Τρίτη, 26 Μαΐου

Συντάκτης: Πεσκελίδης Σάββας

Προκήρυξη του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα στα πλαίσια σχολικών προγραμμάτων

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα

Προκήρυξη του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση Πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Α και Β Τάξεων του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας στα Γιάννενα ή Βόλο

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας

Προκήρυξη του 3ου Γυμνασίου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στη Χαλκίδα

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ

Προκήρυξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο Βόλο

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης