Σάββατο, 16 Οκτωβρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το σχ.έτος 2021-22

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση στις αποφάσεις τοποθέτησης αποσπασμένων. Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων 2021-2022 ΡΤΝ646ΜΤΛΗ-ΔΙΖ Απόφαση τοποθετήσεων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΔΕ046ΜΤΛΗ-1ΧΥ Ανακοινοποίηση απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2021-2022 ΩΤΡΜ46ΜΤΛΗ-ΟΡ1 Ανακοινοποίηση απόφασης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΧΖΑ46ΜΤΛΗ-ΧΔΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση προς τους ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ από άλλα ΠΥΣΔΕ και προς τους εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς για προαιρετική υποβολή νέας αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Πρόσκληση προς αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ και προς τους εντός ΠΥΣΔΕ για νέες αιτήσεις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (17-08-2021)_signed ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Β' ΚΑΒΑΛΑΣ Νέα Αίτηση από άλλα ΠΥΣΔΕ Νέα Αίτηση εντός ΠΥΣΔΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση για τοποθετήσεις ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ – Λειτουργικά κενά

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ω0Α746ΜΤΛΗ-2ΤΥ Προσδιορισμός εναπομεινάντων λειτουργικών κενών-Πρόσκληση προς νεοδιόριστους και διάθεσης του ΠΥΣΔΕ για αιτήσεις (16-08-2021)_signed ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Αίτηση Νεοδιόριστου Αίτηση στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ