Δευτέρα, Σεπτέμβριος 16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ όσον αφορά τις διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά, υπεραριθμίες και οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Η αίτηση-δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου βρίσκεται στο τέλος του άρθρου.