Πέμπτη, 11 Αυγούστου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2022_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πίνακας οργανικών κενών Ε.Α.Ε. Α΄& Β΄Καβάλας Ε.Α.Ε. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου 2022 .

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΝAΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-Α-ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-Β-ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας .

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διαπίστωση οργανικών κενών και υπεραριθμιών για εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, σχολικού έτους 2022-2023. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως υπεράριθμου.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Επειδή διαπιστώσαμε την εκ παραδρομής καταγραφή ορισμένων στοιχείων, ανακοινοποιούμε τον πίνακα  οργανικών κενών και υπεραριθμιών Α΄ Καβάλας Γενικής Παιδείας, ως προς τα εξής: Προσθέτουμε μία υπεραριθμία Θεολόγων στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας Αφαιρούμε το ένα κενό Φιλολόγων από το 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Προσθέτουμε ένα κενό Μαθηματικών στο 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2022_ Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου 1. ΟΡΘΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2. ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ B' ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2022 Γενικής Παιδείας

Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση κενών – υπεραριθμιών 2022 & Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών 2022_ Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου Ε.Α.Ε. ΠΙΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ Ε.Α.Ε. Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2022

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ