Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΥΣΔΕ

17-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις) – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα των λειτουργικών κενών (εμφανίζονται σε χρωματισμένα κελιά) καί τον πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων.