Τρίτη, Οκτώβριος 22

ΠΥΣΔΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ όσον αφορά τις διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά, υπεραριθμίες και οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Η αίτηση-δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου βρίσκεται στο τέλος του άρθρου.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διαπίστωση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας – Κενά – Δηλώσεις.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΕ04.01 ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΟΥ