Δευτέρα, Ιούλιος 16

ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα των λειτουργικών κενών (εμφανίζονται σε χρωματισμένα κελιά).