Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1_2η Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2022-2023 _ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023_ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ Ανακοινοποίηση στο ορθό Απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων κατά προτεραιότητα από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_9ΩΛΤ46ΜΤΛΗ-Θ3Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1. Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεραρίθμων ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4. Ανακοινοποίηση αποσπάσεων Γ.Π. εντός ΠΥΣΔΕ ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5. Ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ  

Τοποθετήσεις ΔΔΕ Καβάλας κ.α.

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΔΕ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απόφαση τοποθέτησης υπεράριθμων Γ.Π. σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, σχ. έτ. 2022-2023 ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γ.Π. στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καβάλας. 2022-2023 Ψ9ΦΑ46ΜΤΛΗ-ΧΞΓ Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γ.Π. σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, σχ.έτ. 2022-2023 69ΤΔ46ΜΤΛΗ-ΘΧΙ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ Καβάλας με αίτησή τους, για το διδακτικό έτος 2022-2023 ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 Απόφαση τοποθέτησης αποσπασμένων Γενικής Παιδείας από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας, διδ.έτ.2022-2023 Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Α.Ε. Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Καβάλας, σχ.έτ.2022-2023 69ΧΒ46ΜΤΛΗ-Μ6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άσκηση καθηκόντων προσωρινού Διευθυντή στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας, λόγω παραιτήσεων θέσεων ευθύνης στη Διεύθυνση του Σχολείου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΔΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άσκηση καθηκόντων προσωρινού Διευθυντή στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας, λόγω παραιτήσεων θέσεων ευθύνης στη Διεύθυνση του Σχολείου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ 2022-23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΕΑΕ 2022-23 Πίνακας Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023 Πίνακας τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Ανακοίνωση κενών & πλεονασμάτων Πρόσκληση για αιτήσεις τοποθετήσεων.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΠΥΣΔΕ
Προσδιορισμός λειτουργικών κενών-Πρόσκληση (10-08-2022) 1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ_ΚΕΝΑ_ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ_ ΚΕΝΑ _ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3. Αίτηση -1 4. Αίτηση -2 5. Αίτηση -3 6. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ. _KENA ΕΙΔΙΚΗΣ 7. Ε.Α.Ε. αίτηση 1 8. Ε.Α.Ε. αίτηση 2 9. Ε.Α.Ε. αίτηση 3

NEO – Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (Γ.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σε κενές οργανικές θέσεις Γ.Π. και Ε.Α.Ε., αντιστοίχως, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Γενικής και Ε.Α.Ε. (2-6-2022) 6ΑΨΔ46ΜΤΛΗ-ΙΓΑ

Ε_Α_Ε_ Τοποθέτηση σε οργανικά κενά. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε_Α_Ε_ Τοποθέτηση σε οργανικά κενά_ Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 2.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. 3. Ε.Α.Ε. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά 4. Ε.Α.Ε. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης.  

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής_ Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση. 1.Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας 3.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας 4.Γενική Παιδεία Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης 5.Γενική Παιδεία Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης