Πέμπτη, 2 Ιουλίου

ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Αίτηση επανεξέτασης τοποθετήσεων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝ. ΚΕΝΩΝ Β' ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ 30-06-2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ 30-06-20 Διαβιβαστικό προς Σχολεία 30-06-2020_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΠΥΣΔΕ 13_30-06-2020) Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης, μετά τις τοποθετήσεις

ΟΡΘΟ – Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση τοποθέτησης β΄ φάσης

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Τοποθετήσεις υπεράριθμων - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΡΘΟ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝ. ΚΕΝΩΝ Β' ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση τοποθέτησης σε κενά μετά τις υπεραριθμίες