Τρίτη, 26 Μαΐου

Εκπαιδευτικά Θέματα

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΜΑΘΗΤΕΣ, Σχολεία

2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας – Νέες προτάσεις για ERASMUS.

Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Θέματα, Σχολεία
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Kαθώς ο μαθητικός πληθυσμός αλλάζει μέσω των παγκόσμιων κοινωνικών μεταβολών και ανακατατάξεων, το ίδιο κάνουν και οι σχολικές τάξεις. Τα σχολεία πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες για την προώθηση της πολυμορφίας και της ισότητας στο σχολικό δυναμικό τους και ιδιαίτερα μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούν στην ποικιλομορφία και την ισότητα προκειμένου να υποστηρίξουν την ποικιλομορφία του νέου μαθητικoύ πληθυσμού. Μία μέθοδος είναι η διαχείριση των τάξεων μέσω ‘’ MINDFULLNESS’’ (ενσυνειδητότητας), μίας άσκησης ενσυνειδητότητας ως τεχνική διαχείρισης της συναισθηματικής νοημοσύνης με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στη γνωστική πρόσληψη. Αυτή η μέθοδος πετυχαίνει την επίτευξη της συγκέντρωσης,