Τρίτη, Οκτώβριος 22

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Συμπλήρωση της αριθμ. 160954/Ε1/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΓ4653ΠΣ-ΝΡ1) πρόσκλησης με θέμα: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2019-2020”

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ & ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ