Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1_2η Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2022-2023 _ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023_ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ Ανακοινοποίηση στο ορθό Απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων κατά προτεραιότητα από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_9ΩΛΤ46ΜΤΛΗ-Θ3Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1. Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεραρίθμων ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4. Ανακοινοποίηση αποσπάσεων Γ.Π. εντός ΠΥΣΔΕ ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5. Ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ 2022-23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΕΑΕ 2022-23 Πίνακας Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023 Πίνακας τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικά Θέματα
ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_12-8-22_Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ