Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021. Για οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  . Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι: Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετ

Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Διαβάστε πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ): https://www.minedu.gov.gr/news/49810-26-08-2021-proslipseis-24-806-ekpaideftikon  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ

ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΣΕΠ 39/23-7-2021 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορί ας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αναρτούμε: πίνακα κατάταξης με τα ονόματα των αιτούντων  και επιλεγέντων (ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ) πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά τμήμα (ΚΕΝΑ). Ακολουθεί το σχετικό διοικητικό έγγραφο καθώς και αίτηση-δήλωση τοποθέτησης ΕΞΕ - 29413 - 2021 - Πρόσληψη αναπληρωτών Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΣΥΝ 1_29413_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2020_21