Τετάρτη, 5 Αυγούστου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης…

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
99231_Ε1_Υ.Α. Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4 100541_Ε1_Εγκύκλιος προθεσμιών αιτήσεων ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4 Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 (υπ’αριθμ. 100541/Ε1/28.7.2020, ΑΔΑ: Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, επισυνάπτεται).  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Την Παρασκευή 3/7/2020 ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εντύπων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της απόλυσης των αναπληρωτών - ωρομισθίων της διεύθυνσής μας σε όλα τα προγράμματα και στον τακτικό προϋπολογισμό. Η αποστολή έγινε σε δύο φάσεις, και τα έγγραφα απεστάλησαν ψηφιακά υπογεγραμμένα στα δηλωμένα e-mails των ενδιαφερόμενων. Λόγω της μαζικής αποστολής, υπάρχει περίπτωση τα σχετικά mails να βρίσκονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία του λογαριασμού σας (spam).  Γι αυτόν τον λόγω παρακαλούμε σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποια από αυτά τα έντυπα (7 για ΕΣΠΑ-ΠΔΕ, 6 για Τακτικού), πριν επικοινωνήσετε για επαναποστολή να ψάξετε στους φακέλους spam του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.   Εκ του γραφείου αναπληρωτών της ΔΔΕ Καβάλας τηλ.:2531503524

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο mail της ΔΔΕ Καβάλας την αίτηση οριστικής τοποθέτησης συμπληρωμένη με συγκεκριμένα σχολεία, χρησιμοποιώντας το έντυπο της ανάρτησης, μέχρι την  Δευτέρα 20-4-2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2513503527, 2513503524.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΝΕΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 1ΓΕ & 2ΓΕ / 2019 ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ο σχετικός σύνδεσμος στην σελίδα του ΥΠΑΙΘ εδώ. Η προκήρυξη 2ΓΕ/2019  στην σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. εδώ. Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2ΓΕ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την 12η Φεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2ΓΕ/2019  

ΝΕΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Για πληροφορίες 2513503527 Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login).