Τρίτη, Οκτώβριος 22

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Συμπλήρωση της αριθμ. 160954/Ε1/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΓ4653ΠΣ-ΝΡ1) πρόσκλησης με θέμα: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2019-2020”

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ.  

Συνεχίζεται έως τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η υποβολή δικαιολογητικών για τους εκπαιδευτικούς ΤΕ και ΔΕ στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει: 27-06-19 Συνεχίζεται έως τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η υποβολή δικαιολογητικών για τους εκπαιδευτικούς ΤΕ και ΔΕ στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΔΩ (ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ) Ο ΑΣΕΠ ανακοινώνει: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ – Μή εγγεγραμένοι ΕΕΠ – ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. ανακοινώνεται: Σας κοινοποιούμε τον  πίνακα του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, με τους μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ και παρακαλείσθε να τον αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προς ενημέρωση των υποψηφίων. (υπάρχει στήλη και με την ένδειξη για όσους εργάζονται). Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ. Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet. Πατήστε εδώ γι άνοιγμα excel ΕΕΠ-ΕΒΠ_μη εγγεγραμμένοι_5-6_12 00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ σχετικά με ΟΠΣΥΔ για την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών της συγκεκριμένης πρόσκλησης κατατίθεται/πρωτοκολλείται  μόνο σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.