Δευτέρα, Ιανουάριος 21

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

Διαβίβαση Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι