Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΝΕΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 1ΓΕ & 2ΓΕ / 2019 ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ο σχετικός σύνδεσμος στην σελίδα του ΥΠΑΙΘ εδώ. Η προκήρυξη 2ΓΕ/2019  στην σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. εδώ. Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2ΓΕ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την 12η Φεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2ΓΕ/2019  

ΝΕΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Για πληροφορίες 2513503527 Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login).

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα), για ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. (Β΄ 3588) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ (Κατεβάστε το excel έχει φύλλα για όλες τις περιφέρειες)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Συμπλήρωση της αριθμ. 160954/Ε1/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΓ4653ΠΣ-ΝΡ1) πρόσκλησης με θέμα: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2019-2020”

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ