Τετάρτη, Αύγουστος 21

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 23-1-2019 Κάλυψη κενών θέσεων προγράμματος ΚΠπ στα Γυμνάσια ΔΔΕ Καβάλας.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Η σχετική εγκύκλιος με τις προθεσμίες: Ο πίνακας με τα κενά ΚΠπ: α/α  Κενές θέσεις σε σχολεία 1  Γυμνάσιο Πρίνου Θάσου