Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου

Μισθοδοσία

Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών.

Μισθοδοσία
Αναρτήθηκαν στον ιστότοπό μας οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών όλων των συναδέλφων, πλην των τακτικών αποδοχών από προγράμματα ΕΣΠΑ και ΠΔΕ οι οποίες είναι διαθέσιμες από το γραφείο 524 του 5ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας (τηλ.2513503524). Όσοι από τους συναδέλφους έχουν στην βεβαίωση τους γραμμή που αφορά αποζημίωση προηγούμενου έτους (2016 και πριν) οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στο έτος αυτό. Πατήστε εδώ για να αναζητήσετε την βεβαίωσή σας. Επίσης είναι διαθέσιμες οι βεβαιώσεις τόκων για όσους πήραν αποζημιώσεις μετά από δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προηγούμενα έτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Μισθοδοσία
Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληρωμές σας ανά μήνα από το Δημόσιο (τακτική μισθοδοσία και πρόσθετες αμοιβές), εισάγοντας τους κωδικούς του ΤΑΞΙΣ. Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ