Τρίτη, Σεπτέμβριος 18

Μόνιμοι

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι