Τετάρτη, Αύγουστος 21

Μόνιμοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ όσον αφορά τις διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά, υπεραριθμίες και οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Η αίτηση-δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου βρίσκεται στο τέλος του άρθρου.