Τρίτη, 19 Ιανουαρίου

Μόνιμοι

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-συνάφειας Έντυπο-δήλωσης-περιουσιακής-κατάστασης Καρτέλα-υπαλλήλου-ατομικα στοιχεία Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακού-επιδόματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση των κενούμενων θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Γιά την πρόσκληση πατήστε εδώ.

ΝΕΑ – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ Καβάλας σε λειτουργικά κενά.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1.Διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020 2.Πίνακας Προσωρινών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών 2020-21 της ΔΔΕ Καβάλας 3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ 2020-2021 4. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ