Πέμπτη, 11 Αυγούστου

Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δελτίο τύπου προκήρυξη 2022-23 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_12_7_22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Τηλ. 210-3443141 / 210-3442905

NEO – Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (Γ.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σε κενές οργανικές θέσεις Γ.Π. και Ε.Α.Ε., αντιστοίχως, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Γενικής και Ε.Α.Ε. (2-6-2022) 6ΑΨΔ46ΜΤΛΗ-ΙΓΑ

Ε_Α_Ε_ Τοποθέτηση σε οργανικά κενά. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε_Α_Ε_ Τοποθέτηση σε οργανικά κενά_ Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 2.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. 3. Ε.Α.Ε. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά 4. Ε.Α.Ε. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης.  

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής_ Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση. 1.Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας 3.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας 4.Γενική Παιδεία Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης 5.Γενική Παιδεία Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. μετά την άρση των υπεραριθμιών

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Εγκύκλιος: Ε_Α_Ε_ Τοποθετήσεις υπεράριθμων - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμου Ε.Α.Ε. Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών ΕΑΕ Δήλωση τοποθέτησης σε οργανική θέση ΕΑΕ. .  

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά (ΟΛΟΙ).

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Εγκύκλιος: Τοποθετήσεις υπεράριθμων Γενικής - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων Γενικής Παιδείας 2022 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ-ΠΙΝ.-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-B-ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση τοποθέτησης σε κενά μετά τις υπεραριθμίες .  

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ,ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ κλ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ,ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ κλ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/ικών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/ικών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΔΣΤΕ ΣΤΗ ΔΕ .

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2022_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πίνακας οργανικών κενών Ε.Α.Ε. Α΄& Β΄Καβάλας Ε.Α.Ε. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου 2022 .

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΝAΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-Α-ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-Β-ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας .