Κυριακή, 3 Ιουλίου

Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διαπίστωση οργανικών κενών και υπεραριθμιών για εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, σχολικού έτους 2022-2023. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως υπεράριθμου.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Επειδή διαπιστώσαμε την εκ παραδρομής καταγραφή ορισμένων στοιχείων, ανακοινοποιούμε τον πίνακα  οργανικών κενών και υπεραριθμιών Α΄ Καβάλας Γενικής Παιδείας, ως προς τα εξής: Προσθέτουμε μία υπεραριθμία Θεολόγων στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας Αφαιρούμε το ένα κενό Φιλολόγων από το 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Προσθέτουμε ένα κενό Μαθηματικών στο 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2022_ Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου 1. ΟΡΘΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2. ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ B' ΚΑΒΑΛΑΣ Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2022 Γενικής Παιδείας

Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση κενών – υπεραριθμιών 2022 & Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών 2022_ Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου Ε.Α.Ε. ΠΙΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ Ε.Α.Ε. Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – πτυχιούχων Νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Διαβάστε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: 5916_07-04-2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΡ.Ν.Υ_ΠΕ78

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2022-23_ 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ