Πέμπτη, 11 Αυγούστου

Μόνιμοι

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΟΡΘΟ – Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση προκήρυξης θέσης Υπευθύνου Σ.Ε.Π 2021-2022 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΣΕΠ -

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Καβάλας σχ. έτους 2021-22

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι
Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή 2021-22 Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική και στη γραφη braille 2021-22 Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ 2021-22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι
Μέσα στην προθεσμία που υποβάλλονται οι αιτήσεις των μεταθέσεων υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης.  Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2021-2022 (ΑΔΑ-ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το σχ.έτος 2021-22

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση στις αποφάσεις τοποθέτησης αποσπασμένων. Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων 2021-2022 ΡΤΝ646ΜΤΛΗ-ΔΙΖ Απόφαση τοποθετήσεων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΔΕ046ΜΤΛΗ-1ΧΥ Ανακοινοποίηση απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2021-2022 ΩΤΡΜ46ΜΤΛΗ-ΟΡ1 Ανακοινοποίηση απόφασης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΧΖΑ46ΜΤΛΗ-ΧΔΗ