Κυριακή, 3 Ιουλίου

Έντυπα

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Έντυπα
Παρακαλούμε, μαζί με την αίτηση τοποθέτησης να αποστείλετε και το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο didekav@sch.gr. Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε. Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή ΕΣΠΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας - Με λογότυπο Αίτηση-συνάφειας Αίτηση-συνάφειας - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527