Δευτέρα, 23 Μαΐου

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τροποποίηση της απόφασης αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοινώσεις, Εξετάσεις, ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΞΕ - 168824 - 2021 - Τροποποίηση ν.2226 1994 - αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

ΦΕΚ 6068 τ.Β΄/22-12-2021: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022

Ανακοινώσεις, Εξετάσεις, ΜΑΘΗΤΕΣ
document (27)

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων ΚΠγ 2021Β

Ανακοινώσεις, Εξετάσεις, ΜΑΘΗΤΕΣ
Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους στο Εξεταστικό Κέντρο (6ο ΓΕΛ Καβάλας), πρέπει να φέρνουν: - στυλό μαύρο ή μπλε που δε σβήνει (απαγορεύεται διορθωτικό, μολύβι, σβηστήρα) - το έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο έκαναν την αίτηση - Δελτίο εξεταζομένου και - εκτυπωμένο πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή εκτυπωμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ ή βεβαίωση self test μάξιμουμ 24 ωρών ή βεβαίωση rapid test μάξιμουμ 48 ωρών ή βεβαίωση PCR μάξιμουμ 48 ωρών (έντυπη βεβαίωση), η οποία βεβαίωση πρέπει να υπογράφεται από τον εξεταζόμενο αν είναι ενήλικος ή από τον γονέα/κηδεμόνα αν είναι ανήλικος, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 της σελίδας 74469 του ΦΕΚ 5816/Β΄/11-12-2021. Η δαπάνη για τα τεστ βαρύνει τους υποψήφιους.