Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

Προκηρύξεις

Προκήρυξη του Γυμνασίου Κρηνίδων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης τριών (3) ημερών στο Βόλο

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ (16-18_05_22)

Προκήρυξη του 1ου ΓΕ.Λ. Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α & Β Τάξης στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη n signed

Προκήρυξη του ΓΕ.Λ. Λιμεναρίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βόλο και την περιοχή του Πηλίου

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
Υπόδειγμα-προκήρυξης-Εκδρομή στο Βόλο

Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 7ου Γυμνασίου Καβάλας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στον Βόλο

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ 2022

Ανακοινοποίηση στο ορθό της προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του 7ου Γυμνασίου Καβάλας για τη διοργάνωση εκδρομής στα Τρίκαλα

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 2022

Προκήρυξη του Γυμνασίου Νέας Περάμου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Τάξης Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΔΡΟΜΗΣ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ_ΝΕΑΣ_ΠΕΡΑΜΟΥ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_signed

Προκήρυξη του 5ου Γυμνασίου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Τρίκαλα – Βόλο – Λάρισα

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ

Προκήρυξη του 4ου Γυμνασίου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Βόλο – Πήλιο – Λάρισα. Τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Σχολεία
Διαβαστικό για Τροποποίηση ημερομηνίας προσφορών