Πέμπτη, Δεκέμβριος 12

Εκδρομές

Προκήρυξη του ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου