Σάββατο, Δεκέμβριος 15

Εκδρομές

Προκήρυξη του 6ου ΓΕ.Λ. Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Τάξης στη Ρώμη – Φλωρεντία

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη 6ου ΓΕ.Λ. Καβάλας

Προκήρυξη του 6ου Γυμνασίου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Εξωτερικό στα πλαίσια επισκέψεων σε διεθνείς οργανισμούς στο Ελσίνκι και στο Ταλλίν

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη 6ου Γυμνασίου Καβάλας