Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Ημέρα: 13 Ιανουαρίου 2020

ΝΕΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Για πληροφορίες 2513503527 Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login).