Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2020

ΝΕΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 1ΓΕ & 2ΓΕ / 2019 ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ο σχετικός σύνδεσμος στην σελίδα του ΥΠΑΙΘ εδώ. Η προκήρυξη 2ΓΕ/2019  στην σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. εδώ. Παρακαλούμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στα γραφεία μας και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, εφόσον έχουν την δυνατότητα,  να φέρουν τυπωμένη την πρώτη σελίδα του ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (αφού κάνουν login). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2ΓΕ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την 12η Φεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2ΓΕ/2019  

Προκήρυξη του Γυμνασίου Ποδοχωρίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στην Κέρκυρα

Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Σχολεία
Προκήρυξη Γυμνασίου Ποδοχωρίου