Συνδεδεμένες μονάδες στο ΠΣΔ διαμέσω ΜηΔΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑνακοίνωσηΣχολικές μονάδες που είναι ήδη συνδεδεμένες στο ΠΣΔ διαμέσω του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (ΜηΔΟΙ) του Δήμου Καβάλας.

6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών σε επιμόρφωση

seminarioΑπό σήμερα, Τετάρτη 26/11/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 6η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2014 – Μάιος 2015) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τησυγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο ΤΠΕ.